Sản phẩm nổi bật

Kệ Inox

MSSP: 01
Giá: Liên hệ

Quầy hâm nóng thức ăn inox

MSSP: QHN_TTS
Giá: Liên hệ

Tủ cơm inox

MSSP: 03
Giá: Liên hệ

Tủ cơm inox

MSSP: 02
Giá: Liên hệ

Bếp Âu 3 họng

MSSP:
Giá: Liên hệ

Bếp Âu 6 họng

MSSP:
Giá: Liên hệ

Sàn 3 bếp inox

MSSP:
Giá: Liên hệ

Sàn 2 bếp inox

MSSP:
Giá: Liên hệ

Bếp hầm đơn

MSSP:
Giá: Liên hệ

Máy rửa chén đĩa

MSSP:
Giá: Liên hệ

Máy rửa khay, chén , dĩa

MSSP:
Giá: Liên hệ

Tủ hấp cơm 30kg

MSSP:
Giá: Liên hệ

Lò chiên nhúng

MSSP:
Giá: Liên hệ

Tủ mát 2 cánh

MSSP:
Giá: Liên hệ

Tủ mát 4 cánh

MSSP:
Giá: Liên hệ

Tủ mát 6 cánh

MSSP:
Giá: Liên hệ

Lò nướng gà, vịt

MSSP:
Giá: Liên hệ

Xe đẩy hàng 1 tầng

MSSP:
Giá: Liên hệ

Đường Óng Hút Khói

MSSP:
Giá: Liên hệ

Phin Lọc Mỡ

MSSP:
Giá: Liên hệ

Bếp Âu 2 họng

MSSP:
Giá: Liên hệ

Tủ đông 4 cánh

MSSP:
Giá: Liên hệ

Bồn rửa 2 ô inox

MSSP:
Giá: Liên hệ

Quầy hâm nóng thức ăn

MSSP:
Giá: Liên hệ

Tủ cơm 50kg

MSSP:
Giá: Liên hệ

Chảo Xào Hơi

MSSP: 01
Giá: Liên hệ

Xe Cơm, Canh Inox

MSSP: 01
Giá: Liên hệ

Tủ cơm 100kg

MSSP:
Giá: Liên hệ

KHAY INOX

MSSP: 01
Giá: Liên hệ

Khay Inox 5 Ô

MSSP: 01
Giá: Liên hệ

Khay Inox 6 Ô

MSSP: 02
Giá: Liên hệ

Máy Xay Thịt 02

MSSP: 02
Giá: Liên hệ

Cối Xay

MSSP: 01
Giá: Liên hệ

Hệ Thống 6 Bình Gas

MSSP: 01
Giá: Liên hệ

Quạt Hút Công Nghiệp

MSSP: 01
Giá: Liên hệ

BẾP CÔNG NGHIỆP

Kệ Inox

MSSP: 01
Giá: Liên hệ

Sàn 3 bếp inox

MSSP:
Giá: Liên hệ

Sàn 2 bếp inox

MSSP:
Giá: Liên hệ

Bếp hầm đơn

MSSP:
Giá: Liên hệ

BẾP NHÀ HÀNG

Bếp Âu 3 họng

MSSP:
Giá: Liên hệ

Lò chiên nhúng

MSSP:
Giá: Liên hệ

Lò nướng gà, vịt

MSSP:
Giá: Liên hệ

TỦ CƠM CÔNG NGHIỆP

Tủ cơm inox

MSSP: 03
Giá: Liên hệ

Tủ cơm inox

MSSP: 02
Giá: Liên hệ

Tủ hấp cơm 30kg

MSSP:
Giá: Liên hệ

Tủ cơm 50kg

MSSP:
Giá: Liên hệ

THIẾT BỊ INOX NHÀ BÊP

Quầy hâm nóng thức ăn inox

MSSP: QHN_TTS
Giá: Liên hệ

Xe đẩy hàng 1 tầng

MSSP:
Giá: Liên hệ

Bồn rửa 2 ô inox

MSSP:
Giá: Liên hệ

Quầy hâm nóng thức ăn

MSSP:
Giá: Liên hệ

Xe đẩy thức ăn thừa inox

MSSP: XDTA_TTS
Giá: Liên hệ

Chảo Xào Hơi

MSSP: 01
Giá: Liên hệ

Xe Cơm, Canh Inox

MSSP: 01
Giá: Liên hệ

MÁY RỬA KHAY, CHÉN, ĐĨA

Máy rửa chén đĩa

MSSP:
Giá: Liên hệ

Máy rửa khay, chén , dĩa

MSSP:
Giá: Liên hệ

KHAY INOX

MSSP: 01
Giá: Liên hệ

Khay Inox 5 Ô

MSSP: 01
Giá: Liên hệ

Khay Inox 6 Ô

MSSP: 02
Giá: Liên hệ

THIẾT BỊ BẾP ÂU

Bếp Âu 6 họng

MSSP:
Giá: Liên hệ

Bếp Âu 2 họng

MSSP:
Giá: Liên hệ

Máy Xay Thịt 02

MSSP: 02
Giá: Liên hệ

Cối Xay

MSSP: 01
Giá: Liên hệ

HỆ THỐNG HÚT KHÓI

Đường Óng Hút Khói

MSSP:
Giá: Liên hệ

Phin Lọc Mỡ

MSSP:
Giá: Liên hệ

Quạt Hút Công Nghiệp

MSSP: 01
Giá: Liên hệ

THIẾT BỊ LẠNH

Tủ mát 2 cánh

MSSP:
Giá: Liên hệ

Tủ mát 4 cánh

MSSP:
Giá: Liên hệ

Tủ mát 6 cánh

MSSP:
Giá: Liên hệ

Tủ đông 4 cánh

MSSP:
Giá: Liên hệ

HỆ THỐNG GAS

Hệ Thống 6 Bình Gas

MSSP: 01
Giá: Liên hệ
Video clip
Video số 1
backtop